Olga Wowkotrub

Urodzona na Ukrainie, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku sześciu lat i w swoim rodzinnym mieście ukończyła szkołę muzyczną oraz liceum muzyczne w klasie mgr S. Ficko. Mając lat 12 dała swój pierwszy koncert z orkiestrą Filharmonii Czerkaskiej.
Kształcenie muzyczne kontynuowała w Wyższym Instytucie Sztuki w Charkowie, a w latach 1984 – 1990 studiowała w Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Jelizawiety Wozniesienskoj (1990) r. Swe umiejętności doskonaliła pod kierunkiem prof. Tatiany Arsieniciewoj na stażu doktorskim z kameralistyki w akademii muzycznej w Kijowie (1991-1993).
Od 1993 roku jest związana z Częstochowa, gdzie współpracuje ściśle z Filharmonią Częstochowska. Od roku 1995 zajmuje się także pedagogiką instrumentalną, podejmując pracę w Instytucie Muzyki Wydziału Wychowania Artystycznego Akademi im. Jana Długosza w Częstochowie.
Występuje z recitalami kameralnymi w Polsce i zagranicą. W repertuarze ma utwory J.S. Bacha, L. Beethovena, F. Chopina oraz innych kompozytorów.


Born in Ukraine, started piano lessons at the age of six and completed education in primary and secondary music schools under the supervison of S. Ficko. At the age of twelve, Olga Wowkotrub performed for the first time with the Cherkasy Philharmonic Orchestra. She continued musical education in Higher Institute of Art in Charcov and between 1984 – 1990 she studied in Peter Chaikovski Music Academy in Kiev, leaded by Elizaveta Voznisenskaya and graduated with distinction’s (1990). She continued her education under the supervision of professor Tatiana Arsienicheva at post graduate courses in Kiev Musical Academy (1991-1993).

Since 1993 Olga Wowkotrub has been affiliated with Częstochowa where she is collaborating with Częstochowa Philharmonic. Since 1995 the artist has been engaged in fruitful pedagogical activities in the Institute of Music in Jan Dlugosz Academy in Częstochowa. She is performing solo and cameral recitals in Poland and abroad. Her repertory includes work by masters such as J.S. Bach, L. Beethoven, F. Chopin and many others.

RSS