Pianiści

Jarek Mrożek – pianista jazzowy, organista i kompozytor.

Absolwent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych i muzyka kościelna. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie fortepianu Łukasza Ojdany. Organista parafii p/w św. Brata Alberta w Busku…

Mateusz Lasatowicz

Urodziłem się w 1983 roku w Katowicach. W wieku 5 lat podjąłem naukę gry na fortepianie w Katowickim Ognisku Muzycznym, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. W wieku 10 lat zacząłem doskonalić swoje umiejętności gry na fortepianie w Katowickiej Akademii Muzycznej, w wieku 13 lat…

Olga Wowkotrub

Urodzona na Ukrainie, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku sześciu lat i w swoim rodzinnym mieście ukończyła szkołę muzyczną oraz liceum muzyczne w klasie mgr S. Ficko. Mając lat 12 dała swój pierwszy koncert z orkiestrą Filharmonii Czerkaskiej.Kształcenie muzyczne kontynuowała w Wyższym Instytucie Sztuki w Charkowie, a w latach…

Stowarzyszenie

VOCE

Stowarzyszenie ,,Voce” jest organizacją zajmującą się krzewieniem kultury, a także promocją i rozwojem młodych adeptów sztuki wokalnej w ich drodze artystycznej poprzez udział w Świętokrzyskich Warsztatach Wokalistyki i Konkursach Wokalnych.

Video

Aktualności