dr hab. Jacek Ścibor, prof UR

Jacek Ścibór

Jacek Ścibor ukończył z wyróżnieniem Wydział Rytmiki Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie wybitnej specjalistki prof. Moniki Skazińskiej. Oprócz wystudiowanej wiedzy z zakresu rytmiki, plastyki ruchu, ekspresji, elementów ruchu scenicznego, kompozycji ruchowej, zaczął odnajdować swoją osobowość w muzyce wokalnej. Warsztat wokalny kształcił pod okiem wybitnych specjalistów. Jest czynnym uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Interpretacji Muzyki Wokalnej w ramach, których we wrześniu 2005 roku otrzymał dyplom klasy śpiewu Christiana Elssnera za szczególny wyraz artystyczny, zaś w lutym 2006 r. otrzymał dyplom mistrzowski w klasie śpiewu prof. Ewy Czermak. 22 czerwca 2007 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie wokalistyka na podstawie rozprawy „Specyfika interpretacji muzyki wokalnej baroku i romantyzmu na przykładzie wybranych utworów”. W swoich działaniach artystycznych i naukowych łączy ruch ze śpiewem tworząc integralną całość, jako rzecz szalenie ważną w zawodzie śpiewaka.

Jest interpretatorem liryki wokalnej, od pieśni barokowej po piosenkę aktorską. Jego dorobek artystyczny obejmuje recitale solowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Na stałe współpracuje z Filharmonią Podkarpacką. Od roku 2003 koncertuje z zespołem muzyki dawnej „Collegium Musicum”. Poza Polską koncertuje w Danii, Austrii, Belgii, Szwecji, Włoszech, Niemczech, Słowacji i Ukrainie, Anglii oraz Izraelu. Dokonał nagrań dla Telewizji oraz Radia Rzeszów i Radia Lublin. Nagrał 4 płyty CD z muzyką współczesnego kompozytora Waldemara Wałeckiego, płytę CD z pieśniami żydowskimi w języku jidysz, hebrajskim i polskim. W swoim dorobku posiada również nagraną płytę z pieśniami Samuela Barbera, a także Opera omnia religiosa 3 wydaną przez firmę fonograficzną Acte Préalable z dziełami Ottona Mieczysława Żukowskiego. Występował m.in. na festiwalach: Przemyska Jesień Muzyczna, Światowy Festiwal Kultury Żydowskiej – Kraków, Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Festiwal „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”, Festiwal „Między Wschodem a Zachodem” w Lublinie, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. W czerwcu 2014 roku wystąpił na Festiwalu Przemyska Wiosna Teatralna w operze W. A. Mozarta „Bastien und Bastienne” wykonując główną rolę tenorową. Wspomniany spektakl jest jego autorskim dziełem z zakresu reżyserii, scenografii oraz ruchu scenicznego.

Dr hab. J. Ścibor czynnie uczestniczy w różnego rodzaju sympozjach, konferencjach oraz sesjach naukowych w kraju i za granicą, wygłaszając referaty łączące dwa nurty jego działalności wokalistykę i rytmikę. Szczególnie blisko współpracuje z Wydziałem Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydziałem Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Wydziałem Wokalno-Aktorskim Akademii Sztuki w Szczecinie. Od 2005 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu działającego we Wrocławiu. Artysta w styczniu 2015 roku otrzymał Statuę w uznaniu zasług dla rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej w Kańczudze. Zdobył nagrodę indywidualną Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową w roku 2016, a 27 kwietnia 2017 roku Rada Miasta Jarosławia jednomyślnie nadała dr hab. Jackowi Ściborowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia w uznaniu artystycznych dokonań na skalę międzynarodową oraz propagowanie muzyki w rodzinnym mieście i współpracę z instytucjami kulturalnymi Jarosławia. Od wielu lat jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działalność naukowa Jacka Ścibora przekłada się bezpośrednio na codzienną pracę z młodymi artystami, dzięki czemu i oni mogą rozwijać swoją osobowość wieloaspektowo.

Prowadzi zajęcia z elementów ruchu scenicznego, plastyki ruchu, zajęć muzyczno-ruchowych. Stopień doktora sztuk wokalnych, jaki zdobył upoważnia go natomiast do prowadzenia zajęć z emisji głosu, śpiewu solowego. Zawsze podkreśla, iż ruch sceniczny jest obok głosu, kolejnym ważnym środkiem komunikowania się młodego śpiewaka z otoczeniem. W swoim dorobku naukowym posiada również wiele autorskich recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Ważnym uzupełnieniem dorobku dydaktycznego J. Ścibora jest prowadzenie autorskich warsztatów, seminariów, kursów i szkoleń.

Dnia 14 marca 2016 uchwałą Rady Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Wieloletni wykładowca Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki i Plastyki Ruchu oraz juror Konkursu Bella Voce.

RSS