prof. Leszek Skrla

Urodzony pierwszego czerwca 1960 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowałem naukę w Wojskowym Liceum Muzycznym w Gdańsku. Dyplom liceum uzyskałem w 1982 roku. W tym samym roku zostałem przyjęty do Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na wydział wokalno-aktorski. W trakcie trwania studiów uczestniczyłem w konkursach wokalnych i kursach mistrzowskich, gdzie doskonaliłem swoje umiejętności śpiewu i gry aktorskiej.

W 1987 roku na Międzynarodowym Konkursie wokalnym im. A. Dworaka w Karlovych Varach zdobyłem dyplom uznania i trzecią nagrodę. W 1988 roku na III Konkursie Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu zdobyłem wyróżnienie. Brałem także udział w dwóch kolejnych edycjach Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg ’89 i ‘90”, gdzie zdobyłem dwukrotknie laur „Złotego Pierścienia” oraz nagrodę dziennika „Żołnierz Wolności” za najlepszy debiut wokalny „Złote Ostrogi”.

Po raz pierwszy na scenie estrady stanąłem będąc wykonawcą na prestiżowym Festwialu Muzyki Oratoryjno – Kantatowej „Vratislavia Cantans ‘87” roli posłańca w dziele I. Strawińskiego „Król Edyp”. Za debiut sceniczno – operowy wybrałem partię Figara z opery G. Rossiniego „Cyrulik Sewilski”. W sezonie artystycznym 1988/89 otrzymałem angaż do zespołu solistów Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, z którą współpracuję do dziś. Często jestem zapraszany do występów gościnnych na scenie Opery Nova w Bydgoszczy, a także Opery Krakowskiej.

Pracę pedagogiczną rozpocząłem w 1995 roku, będąc zatrudnionym w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Od 2001 roku jestem także pedagogiem w klasie śpiewu wydziału Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

RSS