Jarek Mrożek – pianista jazzowy, organista i kompozytor.

Jarek Mrożek

Absolwent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych i muzyka kościelna.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie fortepianu Łukasza Ojdany. Organista parafii p/w św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Od wielu lat koncertuje solowo, z zespołem, czy w roli akompaniatora.


Jarek Mrożek – jazz pianist, organist and composer.

A graduate of the Jan Kochanowski University in Kielce in the direction of artistic education in the field of musical art with the following specializations: conducting music bands and church music.

A graduate of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice at the Jazz and Entertainment Music Department in the piano class of Łukasz Ojdana.

Organist of the Saint Albert parish in Busko Zdrój. For many years he has been performing solo concerts, with the band, or as an accompanist.

RSS