prof. Piotr Kusiewicz

prof. Piotr Kusiewicz

Wybitny polski tenor Piotr Kusiewicz jest muzykiem uniwersalnym. Studia ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w zakresie gry na fortepianie i śpiewu solowego.

Artysta do chwili obecnej śpiewał m.in. we wszystkich filharmoniach w kraju, operach oraz znaczących salach koncertowych na świecie. W swoim repertuarze posiada 140 dzieł oratoryjnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym Piotra Kusiewicza był udział w wykonaniu opery Król Roger Szymanowskiego pod dyrekcją Charlesa Dutoit w Paryżu, Montrealu, nowojorskiej Carnegie Hall a także w Tokio w latach 1996-2002.

Nagrał 40 płyt CD oraz 4 DVD.

Piotr Kusiewicz jest profesorem śpiewu i kierownikiem Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi klasę śpiewu solowego na kierunku Wokalistyka na Wydziale Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie.

W marcu 2008 roku otrzymał Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” – najwyższe odznaczenie dla osób świeckich, które przyznane zostało przez papieża Benedykta XVI. W 2016 roku – w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych otrzymał medal „Gloria Artis”.

RSS