prof. Piotr Kusiewicz

Piotr Kusiewicz jest muzykiem uniwersalnym. Studiował w Akademii Muzycznej  w Gdańsku grę na fortepianie (prof. Zbigniew Śliwiński) i śpiew solowy (prof. Jerzy Szymański, dyplom z wyróżnieniem). Otrzymał I nagrodę na XIII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Karlovych Varach oraz dwa wyróżnienia specjalne. Jego droga artystyczna jest ściśle związana z Krakowem – tutaj odbył się jego debiut sceniczny w operze M. Rimskiego-Korsakowa Mozart i Salieri, gdzie wystąpił jako śpiewak i pianista kreując postać Mozarta, debiutował również w Filharmonii Krakowskiej będąc zapraszanym niemal w każdym sezonie artystycznym do wykonywania dziel oratoryjnych. Do dzisiaj wspomina się jego kreację Łabędzia w Carmina burana Carla Orffa.

W Krakowie miał też miejsce jego debiut na scenie Teatru STU, w którym przez 6 sezonów grał  w spektaklu z muzyką Krzysztofa Szwajgiera Na bosaka (dzieła scenicznego opartego na motywach Ferdydyrke i Historii W. Gombrowicza.) Przez okres 25 lat współpracował z Krzysztofem Pendereckich śpiewając w Polsce i na świecie dzieła Mistrza. Występował  na scenach operowych w Polsce (m.in. w Warszawskiej Operze Kameralnej, Teatrze Wielkim w Warszawie, Teatrze Wielkim w Łodzi, Operach Krakowskiej, Wrocławskiej i Bałtyckiej), we wszystkich filharmoniach w kraju oraz za granicą (m.in. w Moskwie, Berlinie, Monachium, Kolonii, Gewandhaus w Lipsku, Palais des Beaux Arts w Brukseli, Royal Festival Hall w Londynie, Musikverein w Wiedniu, Carnegie Hall w Nowym Jorku oraz w Alte Oper we Frankfurcie nad Menem, Théâtre des Champs Élysées w Paryżu). W swoim repertuarze posiada 140 dzieł oratoryjnych, 20 partii operowych,  jak również cykle pieśni. Artysta jest pierwszym polskim wykonawcą Paroles tissées Witolda Lutosławskiego, które nagrał z NOSPR pod dyrekcją Antoniego Wita dla firmy fonograficznej NAXOS (nagroda w kategorii Best Buy miesięcznika Grammophone). Dla tej samej firmy dokonał nagrania Jutrzni Krzysztofa Pendereckiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej oraz Antonim Witem (nominacja do nagrody Grammy Awards 2010). Firma DUX wydała nagranie Pieśni o ziemi Gustawa Mahlera, zarejestrowane wspólnie z Jadwigą Rappé, WOSPR pod dyrekcją Michaela Zilma (nagroda Prix de l’Academie du Disque Lyrique 2016). Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym Piotra Kusiewicza był udział  w wykonaniu opery Król Roger Szymanowskiego pod dyrekcją Charlesa Dutoit w Paryżu, Montrealu, nowojorskiej Carnegie Hall a także w Tokio w latach 1996-2002. W operze tej występował gościnnie na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie.       

Nagrał 40 płyt CD oraz  4 DVD. Piotr Kusiewicz jest profesorem śpiewu  w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od kilku miesięcy pełni funkcję konsultanta obsad w Operze Bałtyckiej  w Gdańsku. 

W marcu 2008 roku otrzymał Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice – najwyższe odznaczenie dla osób świeckich, które przyznane zostało przez papieża Benedykta XVI. 

W 2016 roku w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych otrzymał medal Gloria Artis.

RSS