Grażyna Flicińska – Panfil

            Grażyna Flicińska – Panfil, ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną i Liceum Muzyczne w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Wojciecha Malińskiego. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalnym w klasie śpiewu solowego prof. Stefana Stuligrosza i mgr Bożeny Karłowskiej. Swe umiejętności wokalne doskonaliła na wielu mistrzowskich kursach  w kraju i za granicą, m. in. u Adeli Stolte w Poczdamie w Niemczech.

            Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki kantatowo–oratoryjnej. Na pierwszym roku studiów zadebiutowała w Filharmonii Poznańskiej w oratorium „Acis i Galatea” J. F. Haendla pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.

            Współpracuje z filharmoniami i zespołami muzyki dawnej. Występowała na międzynarodowych  festiwalach muzycznych; Festiwal Chórów Chłopięcych w Nantes, Wratislavia Cantans, Festiwal w Łańcucie, Kamieniu Pomorskim, Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdrój, Festiwal „Musica Antiqua Europea Orientalis” w Bydgoszczy i wielu innych.

            W swym dorobku artystycznym ma ponad 100 pozycji dzieł kantatowo–oratoryjnych, które wykonała na blisko 600 koncertach w Polsce i za granicą (Włochy, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Ukrainie  i inne).

            Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych; „Mesjasz” J. F. Haendel, kantata „Ich hatte viel Bekummernis” BWV 21 J. S. Bach, Litania Ostrobramska i Msza Piotrowińska S. Moniuszko, „Gethsemane” Tilo Medek, Muzyka Sakralna, kolędy i inne. Brała udział w polskim prawykonaniu „Gethsemane” Tilo Medeka.

            Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni na Wydziale Wychowania Muzycznego. Po uzyskaniu kwalifikacji I st. w zakresie wokalistyka na Wydziale Wykonawczym

w Akademii Muzycznej w Łodzi, rozpoczęła pracę na Wydziale Wokalnym w Poznaniu prowadząc klasę śpiewu solowego. Do 1999 roku kontynuowała pracę na Wydziale Wychowania Muzycznego. W 2000 roku uzyskała kwalifikacje II st. w zakresie wokalistyka na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2002 roku była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2009 roku z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała tytuł profesora nauk muzycznych.

            W latach 1987-1992 była zatrudniona jako konsultant wokalny w Chórze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. natomiast w latach 2002-2004 prowadziła zajęcia z emisji głosu na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu dla nauczycieli akademickich przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

            W latach 2008-2013 prowadziła zajęcia z emisji głosu w Instytucie Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

            Od 2005 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki w macierzystej uczelni.

W latach 2013 do 2022 pracowała w Akademii Sztuki w Szczecinie prowadząc klasę śpiewu solowego.

            Wielokrotnie pełniła funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniach profesorskich i funkcję promotora w przewodach doktorskich. 16 października 2010 roku była promotorem Doktoratu Honoris Causa Wiesława Ochmana nadanego przez Akademię Muzyczną w Poznaniu.

            Wielokrotnie brała udział w pracach jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych. Prowadzi mistrzowskie kursy wokalne; Kurs Interpretacyjny Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Międzynarodowe Warsztaty Wokalne w Kutnie, Warsztaty Wokalne we Włoszakowicach, Ogólnopolskie Warsztaty Chóralne i Wokalne w Garbiczu, Warsztaty Wokalne w Gąbinie, Mistrzowski Kurs Wokalny w Salonie Teresy Żylis-Gara w Krynicy, Warsztaty Wokalne w Hochschule fur Musik und Theater  Rostock, Vocal master class „Niemiecka liryka wokalna” Cosenza – Włochy i Pekin – Chiny.

            Brała udział w Konferencjach Metodycznych i Naukowych wygłaszając wykłady;

III Gdańskie Dni Wokalistyki „Musica Vocalis”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokalistyka w Polsce i na świecie”w Poznaniu, Sesja Naukowa w ramach Międzynarodowego Operowego Forum Młodych w Bydgoszczy, Międzynarodowej Konferencji Moniuszkowskiej w Poznaniu Międzynarodowe Naukowe Konferencje we Lwowie (organizowane przez Akademie Muzyczną i Operę) i Kijowie (konferencja organizowana przez Akademie Muzyczne).

            Absolwentki prof. Grażyny Flicińskiej – Panfil współpracują z teatrami operowymi w Polsce i na świecie. Są laureatkami Międzynarodowych konkursów Wokalnych. Dr hab. Małgorzata Woltamann- Żebrowska, pierwsza absolwentka Grażyny Flicińskiej – Panfil, jest zatrudniona na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadząc klasę śpiewu solowego. Również dr hab. Marzena Michałowska, jedna z kolejnych absolwentek Grażyny Flicińskiej- Panfil, jest  również zatrudniona w Instytucie Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. 

RSS