V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki Busko-Zdrój 2019

Zapraszamy na V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki organizowane przez Stowarzyszenie “Voce” oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, które odbędą się w dniach 7-15 sierpnia 2019 r.

Uczestników Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki usłyszymy podczas koncertów, które odbędą się na terenie powiatu buskiego.

Koncert Galowy uczestników Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki, odbędzie się 15 sierpnia 2019r. o godzinie 19.00 w Kościele pw. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.07.2019r.

Wpłaty za Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki należy dokonać na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
ul. 1-ego Maja 6
Stowarzyszenie „Voce”
Z dopiskiem Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki”
Nr rachunku: 08 8517 0007 0010 0198 9814 0001