V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki Busko-Zdrój 2019

Zapraszamy na V Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki organizowane przez Stowarzyszenie “Voce” oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku – Zdroju, które odbędą się w dniach 7-15 sierpnia 2019 r.

Zajęcia dla Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki poprowadzą w tym roku: Kaludi Kaludov (Artysta La Scali), dr hab. Zdzisław Madej (Kraków) oraz dr Roma Owsińska (Kielce).

Uczestników Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki usłyszymy podczas koncertów, które odbędą się na terenie powiatu buskiego.

Koncert Galowy uczestników Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki, odbędzie się 15 sierpnia 2019r. o godzinie 19.00 w Kościele pw. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.07.2019r.

Wpłaty za Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki należy dokonać na konto:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
ul. 1-ego Maja 6
Stowarzyszenie „Voce”
Z dopiskiem Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki”
Nr rachunku: 08 8517 0007 0010 0198 9814 0001