Koncert MUZYKI SAKRALNEJ

Kościół św. Brata Alberta Busko-Zdrój

Uczestnicy IX Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki

Pianiści:
Laura Kluwak – Sobolewska
Rafał Krzysztof Hołub

RSS