Wiesław Ochman

Śpiewak operowy-tenor, malarz, reżyser. Zaliczany do grona najwybitniejszych artystów operowych świata.


Studiował w latach 1954-60 na Wydziale Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie uzyskując dyplom magistra inżyniera. W trakcie studiów rozpoczął naukę śpiewu pod kierunkiem Gustawa Serafina. Prywatne studia muzyczne odbył pod kierunkiem profesorów: Marii Szłapak, Sergiusza Nadgryzowskiego i Jerzego Gaczka.W roku 1960 zadebiutował na scenie Opery Śląskiej partią Edgarda w operze Gaetano Donizettiego „Lucia di Lammermoor”.W roku 1965 śpiewał partię Jontka w przedstawieniu „Halki” w uroczystościach otwarcia odbudowanego Teatru Wielkiego w Warszawie.

W latach 1966-68 był członkiem zaspołu Staatsoper w Berlinie, a następnie gościł na wszystkich ważnych scenach operowych Europy i Świata jak:Hamburgische Staatsoper, Deutsche Oper, mediolańska La Scala, Metropolitan Opera w Nowym Jorku,opery w Barcelonie, Paryżu, Genewie, Zurichu, Moskwie, Madrycie, Chicago, Buenos Aires, Waszyngtonie, Rzymie, Salzburgu, San Francisco, Sewili, Wiedniu, Brukseli, Frankfurcie,Zurichu,Tuluzie, Marsylii itd. oraz brał udział w renomowanych festiwalach muzycznych jak: Orange,, Glyndebourne Festival Opera itd. Koncertuje na ważnych estradach świata; Carnegie Hall, Wiener Musikverein, Salle Pleyel w Paryżu, wszystkie Filharmonie w Polsce, a także z Berlińskimi i Wiedeńskimi Filharmonikami pod dyrekcją wybitnych mistrzów batuty, Herberta von Karajana, Karla Boehma, Eugena Jochuma, Leonarda Bernsteina, Nello Santiego, Giuseppe Patane,Jamesa Levina, Charlesa Mackerrasa, Vaclava Neumanna, Gerta Albrechta, Christoph von Dohnanyiego, Johna Pritcharda, Claudia Abbado, Riccardo Muttiego, Rafaela Kubelika i polskich znakomitych dyrygentów Włodzimierza Ormickiego, Krzysztofa Missony, Stanisława Wisłockiego, Witolda Rowickiego, Stefana Rachonia, Zdzisława Górzyńskiego, Karola Stryji, Jana Krenza,Kazimierza Korda, Tadeusza Strugały, Tadeusza Serafina,Antoniego Wita, Jerzego Maksymiuka i innych. Występował w spektaklach reżyserowanych przez najwybitniejszych reżyserów jak Erhard Fisher, August Everding, Goetz Friedrich, Joseph Losay, Andriej Tarkowski, Jurii Ljubimow, John Dexter, Petrica Ionesco, Evald Schorm, Gian Carlo Menotti, Harry Kupfer, Jonathan Miller i inni.

Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych muzyki, operowej, symfonicznej,i popularnej dla renomowanych wytwórni płytowych. Wystąpił w filmowych wersjach operetki F.Lehara „Carewicz” kreując tytułową postać, w „Salome” Richarda Straussa w partii Narrabotha, oraz w partii Leńskiego w „Eugeniuszu Oneginie „ Piotra Czajkowskiego. Po 1999 zajął się także reżyserią operową. Miał ponad 70 indywidualnych wystaw swoich prac malarskich. Działa też intensywnie na polu charytatywnym. Organizował szereg aukcji sztuki polskiej na terenie USA (Nowy Jork, Waszyngton) z których dochód był przeznaczony na wspieranie kultury polskiej nie tylko w kraju ale też za granicą m.in. na remont Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie przy Zaułku Bernardyńskim. Wiesław Ochman wielokrotnie przewodniczył Jury Konkursów Wokalnych. W kwietniu 2019 roku uczestniczył w kolejnym XXVI Charytatywnym Koncercie Galowym Fundacji „Auxilium” wspierającej Szpital w Zawierciu w ramach Festiwalu zorganizowanego przez władze Zawiercia pod jego nazwiskiem. Ochman jest Honorowym Obywatelem Zawiercia, Bytomia, Zelowa, Drezdenka i Szczawna -Zdroju. Posiada szereg odznaczeń m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złota odznakę „Gloria Artis”, Order Uśmiechu, Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019 itd. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności a także doktorem honoris causa Akademii Górniczo- Hutniczej i Akademii Muzycznej im. J.I. Paderewskiego w Poznaniu. Jego imieniem nazwane jest Rondo w Zawierciu.

Wydawnictwa:
Wacław Panek – ”Ochman” -Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1980 .,
Jerzy Skrobot – „Tonacje Sławy-Ochman” -Wyd.Promotor Kraków 2006r.,
Jerzy Skrobot – ”Wiesław Ochman -Obrazy wyśpiewane kolorem” -Wyd.Promotor Kraków 2010r.,
Olgierd Budrewicz i Wiesław Ochman – ”O wszystkim” – Wyd. BOSZ 2010r.,
Jerzy Skrobot – Meandry-”Wiesław Ochman w kręgu przyjaciół” – Wyd. Promotor Kraków 2014r.

Nagrania w firmach:
Polskie Nagrania, Veriton, Deutsche Gramophon Geselschaft, Sony, EMI, Naxos, DUX, Erato, Philips, Le Chant du Monde, Supraphon, HNH International, Harmonia Mund…

RSS