ALFABETYCZNA LISTA LAUREATÓW I OSÓB WYRÓŻNIONYCH

IX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WOKALNEGO BELLA VOCEBUSKO-ZDRÓJ 2023

Piotr Bujnowski
Adrian Domarecki
Izabella Fabrycka
Adrian Janus
Filip Krzysztof Jurkiewicz
Fucai Li
Marta Mazanek Matuszewska
Żanna Rudaja
Gabriela Świerczek
Sylwia Wnuk

RSS